Kliknutím „Přijmout vše“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýze používání webu a pomoci při našem marketingovém úsilí. Prohlédněte si naše Zásady ochrany osobních údajů pro více informací.

Politika společenské odpovědnosti

FINEPACK SE dodržuje veškeré zákony a ostatní legislativní předpisy dané právním řádem České republiky a souvisejících úmluv Mezinárodní organizace práce.

Majitel firmy Slavomil Olšák se zavazuje k přijetí následujících zásad v oblasti společenské odpovědnosti, etického podnikání, environmentální udržitelnosti, pracovních podmínek, řízení externích poskytovatelů procesů, materiálů a služeb.

Zavazuje se k těmto krokům:

 • Dodržování požadavků legislativy v oblasti pracovně právních vztahů, bezpečnosti práce i životního prostředí a předcházení možnému vzniku situací vedoucím k jejích porušení.
 • Péči o zdraví a bezpečnost pracovníků a zajištění bezpečné a zdravotně nezávadného pracovního prostředí.
 • Plnění požadavků právních předpisů a zajištění bezpečného a zdravotně nezávadného pracovního prostředí.
 • Zabezpečení zvyšování povědomí a aktivního zapojení pracovníků do oblasti společenské odpovědnosti, pracovních podmínek a životního prostředí.
 • Nevyužívání dětské práce, práce mladistvých a nucené práce.
 • Respektování práva všech pracovníků na svobodné sdružování a na kolektivní vyjednávání.
 • Neuplatňování a nepodporování diskriminace v pracovně právních vztazích (rasa, národnost, pohlaví apod.).
 • Neužívání psychického nebo fyzického nátlaku.
 • Nebránit pracovníkům v uplatňováni jejich práva na nezávislého smýšlení, konání a uspokojování jejich potřeb.
 • Dodržování platných předpisů v oblasti pracovní doby a odměny za práci.
 • Neuplatňování nezákonných disciplinárních opatření vůči zaměstnancům.
 • Respektování občanských, politických, ekonomických, sociálních a kulturních práv všech zaměstnanců.
 • Rozvíjení a šíření zásad šetrného přístupu k životnímu prostředí.
 • Dodržování veškerých zákonů a předpisů týkající se podnikatelského procesu a předmětu podnikání.
 • Pravidelnému přezkoumávání této politiky a přijímání opatření za účelem neustálého zlepšování společenského a sociálního klimatu.

Od pracovníků společnosti se očekává:

 • Chování důsledně naplňující výše uvedené zásady, jak ve vztazích uvnitř společnosti, tak i vůči obchodním partnerům, dodavatelům a ostatním zainteresovaným stranám.
 • Dodržování a také obecnou kontrolu nad dodržováním aktuálně platných hodnot společnosti.
 • Povědomí o odpovědnosti za své vystupování na veřejnosti i v rámci společnosti.

Od dodavatelů se očekává:

 • Dodržování požadavků a zásad společenské odpovědnosti a implementaci politiky aktivního přístupu k ekologickým záležitostem.

Zavedení a udržování systému environmentálního managementu se zřetelem na:

 1. Snížení negativních dopadů na životní prostředí a na zdraví zaměstnanců
 2. Efektivní využití energie a materiálů
 3. Minimalizaci emisí skleníkových plynů, využití obnovitelných zdrojů
 4. Redukci množství generovaných odpadů
 5. Opětovné využití zdrojů a recyklaci o bezpečné, ekologické postupy